Iliašská dolina

Kód územia

SKUEV0860

Výmera územia

101,390 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Horná Mičiná, Radvaň, Vlkanová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,69558524

Zemepiská dĺžka

19,16667118

Nadmorská výška (m)

Max

510

Priemerná

444

Min

380

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lycaena dispar, Pulsatilla subslavica

Popis územia

Rozľahlý a zachovalý komplex čiastočne tradične obhospodarovaných lúk, pasienkov, krovitých zárastov a lesov na vápencovom podloží v blízkosti Banskej Bystrice z významným početným výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Upustenie od tradičného obhospodarovania, veľmi nízke zaťaženie niektorých pasienkov, následná sukcesia a na druhej starne intenzifikácia poľnohospodárastva (mulčovanie).

Vlastníctvo

súkromné

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  neintenzívne kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - ovce
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov