Lúka pod cintorínom

Kód územia

SKUEV0018

Výmera územia

4,960 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Revúca

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,68885190

Zemepiská dĺžka

20,10832227

Nadmorská výška (m)

Max

318

Priemerná

317

Min

314

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Phengaris teleius

Popis územia

The meadow above the old graveyard situated in close vicinity of Revúca municipality represents a good example of well-preserved species rich foothill hay meadow.

Ciele ochrany

The site represents a well-preserved alluvial meadow of regional importance providing popular wintering and spring migration routes for several important species of amphibians, such as Bombina variegata, Rana temporaria, Bufo bufo and Triturus vulgaris.

Zraniteľnosť

Intactness of the site is potentially threatened by secondary seral processes and penetration of the area by invasive species of flora. As a prevention, the site shall be regularly mowed and, if applicable, in the aftermath occasionally grazed.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  potrubia
  vylepšený prístup na lokalitu
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Bufo bufo, Dactylorhiza majalis, Hyla arborea, Rana temporaria, Saxicola torquatus, Triturus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov