Čičarovský les

Kód územia

SKUEV0007

Výmera územia

26,090 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Čičarovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,52694444

Zemepiská dĺžka

21,98361111

Nadmorská výška (m)

Max

100

Priemerná

99

Min

99

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina

Popis územia

The site represents the fragments of the original Pannonian oak-hornbean forests. Geological basement is formed by clays, sands and gravels. Soils are Stagni-Haplic Luvisols. The relief is a typical lowland.

Ciele ochrany

Maintenance of the fragments of the native Pannonian oak-hornbean forests out of the Latorica River inundation area with many rare fauna species. The site is a part of the Latorica Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the current forest management and possible consequential change of the species composition of the original forest stands.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 16.778 % state - 0.377 % urbarial communities - 82.846 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Ostatné druhy

Convallaria majalis, Hyla arborea, Leucanthemella serotina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov