Horný tok Výravy

Kód územia

SKUEV0763

Výmera územia

19,460 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Svetlice, Výrava, Zbojné

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,16932529

Zemepiská dĺžka

22,01798543

Nadmorská výška (m)

Max

341

Priemerná

311

Min

290

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Castor fiber, Isophya stysi, Lutra lutra

Popis územia

Substrate built by quarternary rocks - mainly fluvial sediments, clayey sands, gravels and deluvial sediments. Invasive plant species occur in the riverbank vegetation.

Ciele ochrany

Preservation of the quality riverbank vegetation with occassionally rich herbaceus layer.

Zraniteľnosť

Habitat is endangered by removal of trees along the stream, by invasive plant species and by illegal municipal waste dumps.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Astacus astacus, Bufo bufo, Elaphe longissima, Helix pomatia, Hyla arborea, Natrix natrix, Rana temporaria, Salamandra salamandra

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Mlok hrebenatý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov