Pohrebište

Kód územia

SKUEV0395

Výmera územia

85,014 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Krátke Kesy, Marcelová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77055556

Zemepiská dĺžka

18,28527778

Nadmorská výška (m)

Max

119

Priemerná

113

Min

108

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Emys orbicularis, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

Geological basement is formed by gravel-sands and loess deposits on the periphery of the site. The relief is of a lowland character (Danube River alluvium) with the features of the undulated plain. The site is surrounded with the intensively managed agricultural land.

Ciele ochrany

The site is a part of the Pohrebište Nature Reserve. Well-preserved standing waters communities and presence of the population of Emys orbicularis.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to potential hydrological regime changes. Locally, succession in the littoral vegetation or overgrowing of the upper parts of the site with wood species may occur. In summer, increased numbers of visitors within the site and its surroundings may affect the site negatively as well.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 91.612 % state - 7.815 % towns and municipalities - 0.573 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Artemisia pontica, Galatella punctata, Hyla arborea, Iris spuria, Lacerta agilis, Natrix natrix, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) Hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Jašterica bystrá plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 Skokan rapotavý obojživelníky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov