Cerovina

Kód územia

SKUEV0129

Výmera územia

354,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Mikula, Šalov, Trhyňa, Želiezovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,04388889

Zemepiská dĺžka

18,72222222

Nadmorská výška (m)

Max

237

Priemerná

163

Min

127

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Euphydryas maturna, Lycaena dispar, Phengaris nausithous

Popis územia

Linear habitat types are situated in the western part of the site near to the Kompa watercourse. They turn to the continuous forest habitats in more rugged part of the site in the east direction. The habitats near to Kompa watercourse grow on alluvial soil, forest habitats are developed on loess.

Ciele ochrany

Well-preserved native xerophilous oak and Pannonian-Balcanic turkey oak-sessile oak forests with transition to the hardwood floodplain forests near to Kompa and Perec brooks. Quality and importance: One of the localities with the occurence of Quercus frainetto. The compact forest complex is a significant biocentre in the surrounding farm land.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the planting of the non-native tree species (Quercus rubra, Juglans nigra, etc.) in the process of the forest restoration. Older stands of the non-native tree species are a source of invasion to the native oak communities and hardwood floodplain forest.

Vlastníctvo

private - 1.126 % state - 98.796 % towns and municipalities - 0.078 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Maculinea arion

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 0,0 16,7 83,3 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov