Špačinsko-nižnianske polia

Kód územia

SKCHVU054

Výmera územia

12155,656 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

27.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Bohdanovce nad Trnavou, Bohunice, Bučany, Dolná Krupá, Dolné Dubovany, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolný Lopašov, Horné Dubovany, Horné Dubové, Horné Lovčice, Chtelnica, Jaslovce, Kátlovce, Lančár, Malé Brestovany, Malženice, Nižná, Paderovce, Radošovce, Rakovice, Špačince, Ťapkové, Trnava, Veľké Brestovany, Veľké Kostoľany, Veselé

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,48304208

Zemepiská dĺžka

17,64202802

Nadmorská výška (m)

Max

233

Priemerná

175

Min

140

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Falco cherrug

Popis územia

The consist of agricultural land with hilly relief in the foothills of the Malé Karpaty in the northern part of the Trnava upland with intensive level of agricultural production. Rarely, there are transitional forest and aquatic habitats in the form of small field woods, windbreaks and coastal habitats.

Ciele ochrany

The site is an important breeding and feeding site for Falco cherrug and other bird species linked to the open agricultural landscape.

Zraniteľnosť

Bird species in the area are particularly threatened by intensive agricultural production associated with intensive fertilizer and pesticide use. Significant negative factor is the illegal hunting and birds of prey poisoning.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov