Vytlačiť

škrečok poľný

škrečok poľný

Cricetus cricetus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

50 EUR


Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

9 142 397 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

82

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Microtus arvalis (Pallas, 1779) (43),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (6),Apodemus microps Kratochvil et Rosicky, 1952 (5),Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (3),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (3),Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (2),Mus musculus Linnaeus, 1758 (2),Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (2),Martes martes (Linnaeus, 1758) (1),Lepus europaeus (Pallas, 1778) (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.0% 35.0% 60.0%
PAN:
6.8% 64.4% 28.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
5.0% 65.0% 30.0%
PAN:
16.9% 83.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
5.0% 65.0% 30.0%
PAN:
39.0% 61.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
5.0% 35.0% 60.0%
PAN:
23.7% 47.5% 28.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 52,2 %
D01 - dopravné siete 30,4 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 17,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 63,2 %
A01 - pestovanie 10,5 %
A03 - kosenie 10,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 10,5 %
A08 - hnojenie 5,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 33,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 25,4 %
A04 - pasenie 15,3 %
A08 - hnojenie 15,3 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,8 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV