Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 547 - 567 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna 8B21000 Nechránené Detail v atlase
vysokosteblové ostricové porasty litorálneho stupna 8B22000 Nechránené Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade Al6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch Al8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
vysokosteblové spolocenstvá ílovitých náplavov 9331300 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade Al7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
vysokosteblové trávinné spolocenstvá suchších stanovíšt 9331400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
xerotermné kriaciny 2161310 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy 3400000 Nechránené Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na kyslých substrátoch 3450000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na pieskoch 3410000 Nechránené Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na spraši 3440000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na travertínoch 3430000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na tretohorných vyvrelinách 3460000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na vápencoch a dolomitoch 3420000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na vápnitých pieskoch 3411000 Nechránené Detail v atlase
zaplavené staré lomy a bane 6235000 Nechránené Detail v atlase
Zaplavované trávniky Lk9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
zarastajúci turistický chodník A523000 Nechránené Detail v atlase