Ladmovské vápence

Kód územia

SKUEV0032

Výmera územia

332,230 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Ladmovce, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,42027778

Zemepiská dĺžka

21,77166667

Nadmorská výška (m)

Max

284

Priemerná

173

Min

100

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cerambyx cerdo, Iris aphylla ssp. hungarica, Isophya stysi, Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site is of a hilly character. Only fragments of the potential native Turkey oak-oak forests and xerophilous oak forests are maintained. The xerophilous grasslands form a mosaic. Geological basement is formed by limestones and dolomites. Soils are Haplic Luvisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the xerophilous communities on the isolated limestone enclave in bottom of the Zemplínske vrchy Hills and area of Východoslovenská rovina Plain with the occurrence of rare fauna and flora species.The site partially overlaps with the Kasavar National Nature Reserve.

Zraniteľnosť

The site is threatened by absence of sheep grazing and consequential succession, i.e. the scrubs and tall-herbs overgrowing, potential limestone re-mining and pollution from the incorrect operating of the waste sorter and solid communal waste dumps.

Vlastníctvo

private - 60.891 % towns and municipalities - 1.283 % urbarial communities - 37.826 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  poľnohospodárske stavby
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Adonis aestivalis, Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Artemisia pontica, Bupleurum rotundifolium, Cephalanthera damasonium, Cerasus fruticosa, Dictamnus albus, Lacerta viridis, Natrix natrix, Onosma pseudoarenarium subsp. tuberculatum, Orchis purpurea, Papaver dubium, Plecotus austriacus, Ranunculus illyricus, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Taraxacum erythrocarpum, Trinia glauca, Valerianella coronata, Veronica jacquinii, Waldsteinia geoides

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Isophya stysi Cejchan, 1957 kobylka Štysova rovnokrídlovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 81,8 18,2 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov