Peterklin

Kód územia

SKUEV0907

Výmera územia

94,270 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 77 22 735
Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky

Katastrálne územia

Rohožník, Sološnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,44453747

Zemepiská dĺžka

17,23138441

Nadmorská výška (m)

Max

580

Priemerná

432

Min

280

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Osmoderma eremita

Popis územia

Územie zaberá vrcholové partie Veľkého Peterklína, terén je vertikálne členitý s množstvom bočných hrebeňov a údolí.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným hospodárením v lesoch, prípadne rozširovaním dobývania suroviny - melafýru.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  škody spôsobené poľovnou zverou
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok