Vinište

Kód územia

SKUEV0021

Výmera územia

5,800 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Podhradie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,64750000

Zemepiská dĺžka

18,06305556

Nadmorská výška (m)

Max

397

Priemerná

376

Min

346

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis územia

The site is located on the south-eastern slope of the elevation point 527,8 Vinište in the eastern part of the Považský Inovec mountain range. Almost the whole site is covered with the stands of Huniperus communis. Geological basement is formed by carbon rocks - dolomites, soil profile is very shallow.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the continuous stands of juniper on strongly skeletal limestone or dolomite substrates. Quality and importnance: The site is significant for the preservation of the habitat Kr2 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to a lack of removal of the self-seeding tree species from the stands of Juniperus communis. Superficial quarry for dolomite sand is located near to the site. The site is potentially treatened by expanding of mining behind the boundaries of the present quarry.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Lacerta muralis, Lacerta viridis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov