Pírovské

Kód územia

SKUEV0890

Výmera územia

129,690 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Domaníky, Hontianske Tesáre, Sebechleby

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,24451688

Zemepiská dĺžka

18,96303624

Nadmorská výška (m)

Max

275

Priemerná

244

Min

184

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

Územie tvoria zachovalé teplomilné dubové lesy na výslnných stanovištiach s mozaikovitým výskytom suchých travinno-bylynných a suchých krovinových spoločenstiev.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Porasty sú ohrozené nesprávnym hospodárením, pri ktorom sa na úkor duba uplatňuje pestovanie buka, príp. hraba a výmladkovým obhospodarovaním týchto porastov. Ďalšie ohrozenie vyplýva z expanzívneho rozširovania agáta. Travinno-bylinné porasty podlieha sukcesným zmenám v dôsledku zániku extenzívnej pastvy.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov