Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 26 611 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
105 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 16. 07. 2022 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
128 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 26. 07. 2014 Zuzana Plesková Druh v atlase Detail záznamu
138 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 20. 07. 2022 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
138 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 20. 07. 2022 Katarína Žlkovanová Druh v atlase Detail záznamu
138 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 19. 08. 2021 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
143 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 12. 07. 2022 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
143 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 25. 05. 2022 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
143 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 29. 06. 2022 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
143 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 19. 08. 2021 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
138 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 29. 07. 2021 Jozef Limánek Druh v atlase Detail záznamu
137 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 20. 07. 2022 Blažena Sedláková Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 29. 06. 2022 Michal Slezák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 29. 06. 2022 Michal Slezák Druh v atlase Detail záznamu
54 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých 02. 07. 2022 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
54 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých 17. 07. 2022 Martina Kosorínová Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10