Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 46 - 60 z 26 143 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 28. 01. 2021 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 10. 01. 2020 Jozef Lengyel Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 13. 08. 2021 Tomáš Didirka Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 16. 03. 2021 Katarína Kisková Druh v atlase Detail záznamu
49129 Bobor vodný Castor fiber Linnaeus, 1758 16. 03. 2021 Katarína Kisková Druh v atlase Detail záznamu
49155 hraboš severský Microtus oeconomus (Pallas, 1776) 21. 07. 2018 Michal Ambros Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 02. 09. 2021 Gabriela Benčuríková Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 01. 02. 2021 Katarína Kisková Druh v atlase Detail záznamu
49145 Vydra riečna Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 08. 09. 2021 Gabriela Benčuríková Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 06. 08. 2021 Juraj Popovics Druh v atlase Detail záznamu
49207 syseľ pasienkový Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) 06. 08. 2021 Juraj Popovics Druh v atlase Detail záznamu
49140 netopier pozdný / večernica pozdná Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 27. 06. 2021 Roman Lehotský Druh v atlase Detail záznamu
49172 netopier obyčajný Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 05. 06. 2021 Martin Ceľuch Druh v atlase Detail záznamu
49157 hraboš tatranský Microtus tatricus Kratochvil, 1952 21. 08. 2021 Peter Lešo Druh v atlase Detail záznamu
49203 myšovka horská Sicista betulina (Pallas, 1779) 21. 08. 2021 Peter Lešo Druh v atlase Detail záznamu