Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 127 - 147 z 577 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
jazierka v inundacnom území riek 6250000 Nechránené Detail v atlase
jedlové a jedlovo-smrekové lesy 2117200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Jedlové a jedlovo-smrekové lesy Ls8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
jelšové lesy slatinné 2111500 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové 2114200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
kamenolom A431000 Nechránené Detail v atlase
kanál 8150000 Nechránené Detail v atlase
Kanály, odvodňovacie kanály, priekopy AM9 Detail v atlase
karbonátové nespevnené sutiny kolínneho stupna 4332000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové plytké skeletnaté pôdy 4341000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové skalné steny a skalné štrbiny alpínskeho stupna 4120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 8210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk1 8210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 8120 8120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové skalné sutiny alpínskeho stupna 4312000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni Sk4 8120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
karbonátové, prevažne nespevnené sutiny na výslnných stanovištiach 4322000 Nechránené Detail v atlase
karbonátové, vlhké sutiny v inverzných polohách montánneho stupna 4323000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karpatské travertínové slaniská Sl2 1340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
komplex skalných a sutinových biotopov 4000000 Nechránené Detail v atlase
kopanice, samoty A310000 Nechránené Detail v atlase