Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 64 - 84 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. Br5 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Brehové porasty devätsilov Br6 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek Br7 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni Al9 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Kr1 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina Kr10 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spolocenstvá subalpínskych krovín Kr4 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nízke subalpínske kroviny Kr5 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky Lk1 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obycajnej Kr2 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky Lk2 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bezkolencové lúky Lk4 6410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach Lk5 6430 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy panónske Ls2.2 91G0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-hrabové lesy lipové Ls2.3 9170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné submediteránne dubové lesy Ls3.1 91H0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku Ls3.2 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubové nátržníkové lesy Ls3.3 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dubovo-cerové lesy Ls3.4 91M0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sucho- a kyslomilné dubové lesy Ls3.5 91I0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase