Drietomské bradlo

Kód územia

SKUEV0812

Výmera územia

9,800 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Drietoma

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90259337

Zemepiská dĺžka

17,95658037

Nadmorská výška (m)

Max

351

Priemerná

296

Min

256

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Eriogaster catax

Popis územia

Silne zarastajúce pasienky a porasty borievok nad obcou Drietoma, v priestore Ostrej hôrky, významnej z geologického hľadiska (v súvislom profile vystupujúc vrchný trias vo fácii kremencov, pieskovcov a bridlíc v Kysuckej sérii bradlového pásma).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Silná sukcesia na prevažnej časti územia, vlastníci nemajú záujem o poľnohospodárske využívanie lokality.

Vymedzenie územia

Bývalé pasienky nad obcou Drietoma, za Ostrou hôrkou, nad bývalou "hradskou cestou".

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov