Revištský rybník

Kód územia

SKUEV0638

Výmera územia

24,300 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Revištské Podzámčie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,51444444

Zemepiská dĺžka

18,72722222

Nadmorská výška (m)

Max

230

Priemerná

226

Min

220

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

The area represents a man-made water reservoir, that has got a natural character during decades. It is an important nesting and particularly migration bird site, mainly water and hygrophilous species and also an important reproduction biotop of amphibians.

Ciele ochrany

Tens of migratory bird species including rare species occure in the area mainly during spring and autumnal migrations. The whole area is procted in the category Protected Site.

Zraniteľnosť

The area is currrently endangered mainly by excessive reproduction of the herbivorous fish species Ctenopharyngodon idella. This species was placed into the fish pond to decrease occurence of Trapa natans, which used to cover major area of the water table. Outbreak of Ctenopharyngodon idella has caused excessive, nearly complete decrease of all water plants, mainly Typha sp., which forms a suitable environment for nesting of birds. Next threaten of the area is Ondatra zibethicus. This species builts its burrows in the dam body, and it causes weakening of the dam and consecutively the water leak.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 80,0 20,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov