Pramene Hruštínky

Kód územia

SKUEV0185

Výmera územia

217,240 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Hruštín, Kubínska Hoľa, Mokradská Hoľa, Veličná, Veľký Bysterec, Záskalie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,27861111

Zemepiská dĺžka

19,25333333

Nadmorská výška (m)

Max

1395

Priemerná

1243

Min

1028

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata, Canis lupus, Triturus montandoni, Ursus arctos

Popis územia

The site features an intact tract of sprucewoods whose area is broken down by three enclaves of the transition mires. Parts of the site are formed by the communities of 6230* Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas and submountain areas in continental Europe supporting Campanula serrata, the species of international importance. The site also fosters several nationally protected species of plants, namely Carex limosa, Carex chordorrhiza and Drosera anglica. Topographically unique features include the tiny 5-6 meters deep lake situated 1100 metres above sea level.

Ciele ochrany

The site is located within the territory of the Protected Landscape Area Horná Orava (zone B - Puchmajerovej jazierko and the adjacent area, zone C - Minčol). Puchmajerovej jazierko (lake) was designated a small-scaled protected area in 1974. Local transition peat bogs and fens (habitat type 7140 Transitions mires and quaking bogs) harbour several endangered species of flora including taxa Carex limosa, Carex chordorrhiza and Drosera anglica. The aforementioned species are very rare in Slovakia and their presence is confined to a limited number of sites. The site is situated within the territory of Malá Fatra SPA.

Zraniteľnosť

Three local enclaves of the transition mires encircling the tiny lakes are under threat from gradual silting and being overgrown with vegetation. Alpine pastures are on the other hand very vulnerable to the abandonment of the traditional forms of land management (grazing).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 48.584 % state - 17.829 % urbarial communities - 33.586 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
J - prirodzené zmeny systému  
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.

Ostatné druhy

Carex limosa, Carex chordorrhiza, Drosera anglica, Triturus alpestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Campanula serrata zvonček hrubokoreňový vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov