Juhásove slance

Kód územia

SKUEV0080

Výmera územia

41,900 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Hájske, Horná Kráľová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,23521918

Zemepiská dĺžka

17,87805276

Nadmorská výška (m)

Max

130

Priemerná

124

Min

119

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. The relief is aeolial-fluvial and slightly undulated, with an elevation up to 1 m. Sands and clays covered with loess form a basement. Soils: Mollic Fluvisols and Mollic Gleysols, Solonetz and Chernozems. Vegetation: steppe communities of salt meadows; ruderal communities spread over the formerly ploughed up land.

Ciele ochrany

The northmost occurrence of halophytic flora with numerous protected species in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to drainage through the system of ditches and harming the salt marsh by agriculture (ploughing, agrochemicals, surface irrigation). Less serious threat is posed by partial artificial reforestation and invasive species spreading as a side effect of the game feeding.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie

Ostatné druhy

Artemisia santonicum, Lacerta agilis, Pholiurus pannonicus, Plantago tenuiflora, Spergularia salina, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov