Detvice

Kód územia

SKUEV0072

Výmera územia

88,990 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Imeľ, Martovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,88250000

Zemepiská dĺžka

18,12027778

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

109

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cirsium brachycephalum, Lutra lutra

Popis územia

The site is located in the Nitra River alluvium. Geological basement is formed by the gravel-sands deposits. The relief is plain, the former oxbow lakes residuals with a fen vegetation occur locally. The site is surrounded with the intensively managed agricultural land.

Ciele ochrany

Alluvial meadows with Cirsium brachycephalum and other protected species populations. The site is a part of the Dolné Považie SPA.

Zraniteľnosť

Water conditions have changed in a consequence of the ground water level decrease. Succession leads to a land filling.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 23.505 % private - 42.951 % state - 32.951 % towns and municipalities - 0.594 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach

Ostatné druhy

Lacerta agilis, Natrix natrix

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov