Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_010 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

25.10.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Stredná 100,00 V+/B+
J02.05.04 - zásobárne vody Stredná 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 450 m Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_BarbusMe_010_20131025_002.jpg.JPG,
TML_BarbusMe_010_20131025_001.jpg.JPG
4,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 1 32 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 28 ks 28 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 32 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy