Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská

Barbus meridionalis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR


Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

1 867 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

39

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (55),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (45),Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (43),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (40),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (37),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (28),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (28),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (27),Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 (17),Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) (13)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
29.6% 40.7% 29.7%
PAN:
25.0% 16.7% 58.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 63.0% 3.7%
PAN:
33.3% 50.0% 16.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
37.0% 59.3% 3.7%
PAN:
25.0% 58.3% 16.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
51.9% 18.5% 29.6%
PAN:
33.3% 8.3% 58.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 20,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 20,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 20,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,0 %
M02 - zmeny biotických podmienok 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 30,0 %
B05 - Používanie hnojív 20,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 20,0 %
J03 - iné zmeny ekosystému 20,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 10,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 66,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 42,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 28,6 %
K02 - biologické procesy 14,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 14,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV