Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_006 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Gruľa Daniel

Dátum monitoringu

22.9.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.05 - most, viadukt Nízka 5,00 V-
J02.03.02 - budovanie kanálov Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 114 m.n.m. Poznámka: Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku - Barbus meridionalis nebola na lokalite zaznamenaná


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_BarbusMe_006_20130922_001.JPG,
TML_BarbusMe_006_20130922_002.JPG
4,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 88 ks 88 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 11 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 22 ks 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Proterorhinus marmoratus (Pallas, [1814]) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 33 ks 33 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lota lota (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčko čiernoústy 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 23 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 10 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 8 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Lopatka dúhová 1 44 ks 44 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 26 ks 26 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy