Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_001 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

12.9.2019


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 40,00 B+
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 50,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 70,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

10,00 % 70,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 36 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 19 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz vladykov(bieloplutvý) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hrúz vladykov(bieloplutvý) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy