Publikácie

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zobrazených 1 - 15 z 15 záznamov Zoradit podla

 
 
 
Názov Anotácia Kategória Jazyk Súbor na stiahnutie
Hodnota ekosystémov a ich služie ... Černecký, J., Gajdoš, P., Ďuricová, V., Špulerová, J., Černecká, Ľ.,
Švajda, J., Andráš, P., Ulrych, L., Rybanič, R., Považan, R. 2021.
Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku. Banská Bystrica: ...
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Katalóg biotopov Slovenska- d ... Šuvada R. (ed.), 2023: Katalóg biotopov Slovenska. Druhé, rozšírené
vydanie. — Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 511 p.
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Katalóg ekosystémových služieb Slovenska MEDERLY, P., ČERNECKÝ, J. a kol. Katalóg ekosystémových služieb
Slovenska. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV, Banská Bystrica, 2019, 215
strán. ISBN: 978-80-8184-067-8.
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Metodika primeraného hodnotenia vpl ... Žiačiková R., a kol., 2023: Metodika primeraného hodnotenia vplyvov
plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000, ŠOP SR,
Banská Bystrica, 68 s
Natura 2000 - ochrana prírody Slovenský Stiahnúť súbor
Monitoring of animal specie ... Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike.
Výsledky a hodnotenie za roky 2013 - 2015. Anglický preklad. Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky 2015.
Monitoring Anglický Stiahnúť súbor
Monitoring of plants and habitat ... Monitoring Anglický Stiahnúť súbor
Monitoring rastlín a biot ... Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Monitoring živočíchov európs ... Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Netopiere Slanských a Zemplíns ... Danko Š. 2023: Netopiere Slanských a Zemplínskych vrchov. Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 176 pp.
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Príručka metód monitoringu biotop ... Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Správa o stave biotopov a dr ... Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Správa o stave biotopov a dr ... Černecký, J., Čuláková, J., Ďuricová, V., Saxa, A., Andráš, P., Ulrych,
L., Šuvada, R., Galvánková, J., Lešová, A., Havranová, I. 2020. Správa
o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 20 ...
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Správa o stave vtákov v rokoch 20 ... SK: ČERNECKÝ, J., DAROLOVÁ, A., FULÍN, M., CHAVKO, J., KARASKA, D.,
KRIŠTÍN, A., RIDZOŇ, J., 2014. Správa o stave vtákov v rokoch 2008 –
2012 na Slovensku. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Sloven ...
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Stav ochrany vtáctva na Slovens ... Odporúčaná citácia: Černecký, J., Lešo, P., Ridzoň, J., Krištín, A.,
Karaska, D., Darolová, A., Fulín, M., Chavko, J., Bohuš, M., Krajniak,
D., Ďuricová, V., Lešová, A., Čuláková, J., Saxa, A., Durkošová, ...
Monitoring Slovenský Stiahnúť súbor
Value of Ecosystems and Their Serv ... Černecký J, Gajdoš P, Ďuricová V, Špulerová J, Černecká Ľ, Švajda J,
Andráš P, Ulrych L, Rybanič R, Považan R. 2021. VALUE OF ECOSYSTEMS AND
THEIR SERVICES IN SLOVAKIA. Banská Bystrica: ŠOP SR, 137 pp. ...
Monitoring Anglický Stiahnúť súbor
 
 
1