Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 64 - 84 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
násypové biotopy (násypy, hrádze, zárezy) A600000 Nechránené Detail v atlase
protipovodnové (ochranné) hrádze A610000 Nechránené Detail v atlase
železnicné a cestné násypy a zárezy A620000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou sliezskou 5131000 Nechránené Detail v atlase
kriaciny s vrbou pättycinkovou 5140000 Nechránené Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy 5200000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
pobrežné bylinné biotopy na brehoch tecúcich vôd 5210000 Nechránené Detail v atlase
porasty chrastnice trsteníkovitej 5211000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty devätsilov 5212000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
biotopy štrkovitých brehov tecúcich vôd 5310000 Nechránené Detail v atlase
porasty mrlíka cerveného 5311000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty plazivých druhov 5312000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
biotopy štrkových brehov bez vegetácie 5313000 Nechránené Detail v atlase
biotopy bahnitých a piesocnatých brehov tecúcich vôd 5410000 Nechránené Detail v atlase
biotopy obnažených substrátov 5411000 Nechránené Detail v atlase
porasty steblovky vzplývavej a odenky vodnej 5412000 Nechránené Detail v atlase
porasty dvojzubov a horciakov 5413000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vysokobylinné nitrofilné porasty 5414000 Nechránené Detail v atlase
stojaté vody 6200000 Nechránené Detail v atlase
jazerá 6210000 Nechránené Detail v atlase
vysokohorské jazerá 6211000 Nechránené Detail v atlase