Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 589 - 595 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vysadená kosodrevina Kr11 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Trnkové a lieskové kroviny Kr7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny stojatých vôd Kr8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek Kr9 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade Al6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade Al7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch Al8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29