Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 421 - 441 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1a 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1b 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade Al1 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade Al2 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade Al4 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3b 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Al3c 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty Ra3c 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5a 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1a 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1b 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1c 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1d 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase