Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 400 - 420 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
allochtónne puklinové vody 7222000 Nechránené Detail v atlase
podzemné potoky a rieky 7222100 Nechránené Detail v atlase
podzemné jazerá 7222200 Nechránené Detail v atlase
banské vody 7300000 Nechránené Detail v atlase
tecúce vody 8100000 Nechránené Detail v atlase
prameniská 8110000 Nechránené Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v kolínnom až montánnom stupni 8111000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na nevápencových horninách v montánnom až subalpínskom a alpínskom stupni 8112000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
prameniská na vápencoch a mylonitoch 8113000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
termálne a minerálne pramene 8114000 Nechránené Detail v atlase
bystriny (epiritrál) 8120000 Nechránené Detail v atlase
podhorský tok 8130000 Nechránené Detail v atlase
podhorský potok (metaritrál) 8131000 Nechránené Detail v atlase
podhorská rieka (hyporitrál) 8132000 Nechránené Detail v atlase
nížinný tok (potamál) 8140000 Nechránené Detail v atlase
nížinný potok 8141000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
nížinná rieka 8142000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
hlavný tok a s ním celorocne obojstranne komunikujúce bocné ramená (eupotamál) 8142100 Nechránené Detail v atlase
slepé rameno (parapotamál) 8142200 Nechránené Detail v atlase
mrtve rameno (plesiopotamál) 8142300 Nechránené Detail v atlase
kanál 8150000 Nechránené Detail v atlase