Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 400 - 420 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. Br5 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách Kr1 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni Al9 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina 4070 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina Kr10 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spolocenstvá subalpínskych krovín Kr4 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nízke subalpínske kroviny Kr5 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny Kr6 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obycajnej Kr2 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
4341000 Pi5 6110 Nechránené Detail v atlase
3411000c Pi2 6120 Nechránené Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 6120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase