Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 337 - 357 z 618 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
trnkové kriaciny 2161100 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
trnkové lieštiny 2161200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
teplomilné lemy 2142100 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mezofilné lemy 2142200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
horské lieštiny 2161400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vegetácia vysokých ostríc Lk10a Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3a Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3c Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Štrkové lavice bez vegetácie Br1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade Al6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade Al7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch Al8 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
mätonohové pasienky 3512200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
živné pasienky horské 3512300 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
vysokosteblové trávinné spolocenstvá suchších stanovíšt 9331400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
vysokohorské nízkostebelné pasienky 3512400 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Subhalofytné travinné biotopy Sl4 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Lesostepné borovicové lesy Ls6.3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách Pr1 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách Pr2 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Sekundárne sutinové a skalné biotopy Sk7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase