Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 337 - 357 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
teplomilné zmiešané dubové lesy submediteránne 2114100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
juhovýchodoeurópske zmiešané lesy dubové 2114200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy 2114300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-cerové lesy 2114400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubové nátržníkové lesy 2114500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubové a borovicové lesy kyslomilné 2115000 Nechránené Detail v atlase
subkontinentálne kyslé lesy dubové 2115100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
borovicové kyslomilné lesy 2115200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
vápnomilné a reliktné borovicové lesy 2116000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá 2116100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-borovicové lesy a ostrevkové spolocenstvá 2116200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekovo-smrekovcové lesy a travinné spolocenstvá 2116300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
eurosibírske ihlicnaté lesy 2117000 Nechránené Detail v atlase
rašelinové breziny a boriny 2117100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jedlové a jedlovo-smrekové lesy 2117200 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
smrekové lesy cucoriedkové 2117300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy limbové 2117400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
smrekové lesy zamokrené 2117500 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vysokobylinné smrekové lesy 2117600 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
porasty pionierskych drevín 2118000 Nechránené Detail v atlase
zmiešané porasty pionierskych drevín 2118100 Nechránené Detail v atlase