Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 232 - 252 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
rašelinné tône 8264000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vegetácia stojatých a pomaly tecúcich vôd 8A00000 Nechránené Detail v atlase
volne plávajúce formácie vodných rastlín 8A10000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
formácie ponorených (submerzných) v dne zakorenených cievnatých rastlín 8A20000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín 8A30000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
širokolistové porasty vodných rastlín 8A31000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
plávajúce a ponorené spolocenstvá plytkých vôd 8A32000 Nechránené Detail v atlase
ponorené porasty chár 8A40000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
vegetácia mociarov 8B00000 Nechránené Detail v atlase
trstové porasty stojatých vôd a mociarov 8B10000 Nechránené Detail v atlase
vysokosteblové ostricové porasty 8B20000 Nechránené Detail v atlase
vysokosteblové ostricové porasty eulitorálneho stupna 8B21000 Nechránené Detail v atlase
vysokosteblové ostricové porasty litorálneho stupna 8B22000 Nechránené Detail v atlase
bylinná vegetácia mociarov, stojatých a pomaly tecúcich vôd s kolísajúcou vodnou hladinou 8B30000 Nechránené Detail v atlase
mokradové vrbové kriaciny 8B40000 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
kriaciny s vrbou popolavou 8B41000 Nechránené Detail v atlase
vegetácia obnaženého dna stojatých a pomaly tecúcich vôd 8B50000 Nechránené Detail v atlase
vysokohorské biotopy 9000000 Nechránené Detail v atlase
biotopy jaskynných útvarov vysokohorských polôh 9100000 Nechránené Detail v atlase
vegetácia skalných previsov a výklenkov vo vysokohorských polohách 9110000 Nechránené Detail v atlase
vegetácia jaskynných dier vysokohorských polôh 9120000 Nechránené Detail v atlase