Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 21 z 595 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
jaskynný útvar 1100000 Nechránené Detail v atlase
skalný previs, (výklenok, abri) 1110000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskynná diera 1120000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jaskyna 1130000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
priepast 1140000 Nechránené Detail v atlase
sutinová jaskyna 1150000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 1340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská 1530 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
lesy 2100000 Nechránené Detail v atlase
prirodzené lesy 2110000 Nechránené Detail v atlase
lužné lesy 2111000 Nechránené Detail v atlase
vrbovo-topolové lužné lesy 2111100 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-brestovo-jasenové lužné lesy 2111200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
podhorské jelšové lužné lesy 2111300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
horské jelšové lužné lesy 2111400 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jelšové lesy slatinné 2111500 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy 2112000 Nechránené Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy karpatské 2112100 Biotop/druh národného významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy panónske 2112200 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
dubovo-hrabové lesy lipové 2112300 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
bukové a zmiešané bukové lesy 2113000 Nechránené Detail v atlase
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10