Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 91 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Zadielska dolina 18. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Gerlašské skaly 25. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 Holubia skala 23. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Xerotermné kroviny 40A0 Plešivské stráne 19. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Hajska dolina 12. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 Zadielska dolina 11. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Porasty borievky obyčajnej 5130 Kečovské škrapy 09. 07. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Teplomilné lemy Tr6 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Podhorie 16. 06. 2019 Šuvada Róbert Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7