Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 121 - 135 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Mačiansky presyp 08. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Líščie diery 20. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Abov 20. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 Závada - pri cintoríne 14. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Močenok II 11. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Siky pri Močenku 11. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Močenok I 11. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Bašov kopec 13. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Rybník 13. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Čistiny, pri Paríži 14. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Horná Kráľová 11. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Mužla 14. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Obid 11. 07. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Malá nad Hronom I 10. 07. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Salka. PR Sovie vinohrady 17. 07. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu