Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 91 - 105 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Aluvium starej Nitry 05. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 majer Nový dvor 05. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Imeľ 20. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Palárikovo 23. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Diva 21. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Mužla 09. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Močenok II 06. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Bačove slance 1 15. 08. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 vrch Dank 29. 05. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Jatov, Čierny vŕšok II 23. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 Dunajské trstiny 05. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Kováčov 29. 05. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Čierna hora 08. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 Dobrica 21. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 Hroboňovské rybníky 05. 06. 2017 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu