Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 46 - 60 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Kravany nad Dunajom 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Čenkovská step 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Mašan 25. 08. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Bašov kopec 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Komárňanské slanisko 14. 08. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Tvrdošovce II, pri stanici 12. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Tvrdošovce I 12. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Čiky 12. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 Ružový dvor 12. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Šrobárová. PR Pod Starým vrchom 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 Obid 11. 07. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Slatina 25. 05. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horné Turovce 28. 05. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horné Turovce 28. 06. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Horné Žemberovce 25. 05. 2018 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu