Biotopové výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 136 - 150 z 326 záznamov

 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 

 

  Biotop Kód biotopu Lokalita Odhad plochy Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Imeľ 26. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Močenok 25. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Tvrdošovce II, pri stanici 13. 09. 2013 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske slané stepi a slaniská 1530 Tvrdošovce II, pri stanici 24. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Markovce 02. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Bílkove Humence 29. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Čenkov, hrádza Dunaja 10. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Líščie diery 26. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 Abov 13. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 Radvaň n. Dunajom, Bystrička 13. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 Remata 09. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Orovnica 13. 08. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Svätuše, okolo lomu 03. 07. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Gemerský Jablonec 24. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu
validný Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 Čabraď, svah oproti hradu 19. 06. 2015 Eliáš Pavol Zobrazit druh v atlase Detail záznamu