Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 93 záznamov


Hrivnák Richard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 13. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
128 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 08. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
128 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 08. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
118 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 06. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 07. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
116 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 17. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 13. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 27. 07. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 27. 07. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 14. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
65 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 24. 08. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
65 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 31. 08. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
65 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 25. 08. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 16. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
63 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 13. 06. 2022 Richard Hrivnák Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7