Výsledky monitoringu

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 327 záznamov


Eliáš Pavol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 
 -  %
 
 - 
 
 

 

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 29. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 29. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
95 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 01. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 30. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
119 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 07. 06. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
95 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 10. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 10. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 31. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 08. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
122 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 28. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 29. 05. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
107 Panónske travinnobylinné porasty na spraši Panónske travinnobylinné porasty na spraši 05. 06. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 01. 07. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
108 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 20. 08. 2013 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
106 Subpanónske travinnobylinné porasty Subpanónske travinnobylinné porasty 25. 06. 2019 Pavol Eliáš Druh v atlase Detail záznamu
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10