Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_032 (99 616,57 m2)

Meno mapovatela

Janoviak Jozef

Dátum monitoringu

18.6.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis

3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody, Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 14 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 4 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
vážka modrá 8 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Orthetrum brunneum (Fonscolembe, 1837) 4 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Libellula depressa Linnaeus, 1758 6 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 11 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
rosnička zelená 0 ks akustický monitoring NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy