Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

639 809 m2

Počet mapovateľov

42

Počet vykonaných návštev na TML

210

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (31),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (27),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (21),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (21),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (20),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (19),Rana arvalis Nilsson, 1842 (16),Rana ridibunda Pallas, 1771 (16),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (15),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (10)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
20.2% 57.9% 21.9%
PAN:
46.0% 46.0% 8.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
32.5% 58.8% 8.7%
PAN:
50.6% 42.5% 6.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.6% 54.4% 7.0%
PAN:
59.8% 35.6% 4.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
34.2% 44.7% 21.1%
PAN:
63.2% 29.9% 6.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 36,4 %
A04 - pasenie 27,3 %
A03 - kosenie 18,2 %
F02 - 9,1 %
K02 - biologické procesy 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 22,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,7 %
D01 - dopravné siete 12,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 5,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,1 %
F02 - 3,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 44,4 %
A04 - pasenie 22,2 %
F02 - 22,2 %
C01 - baníctvo a lomy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,3 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,0 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 9,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,4 %
D01 - dopravné siete 6,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,0 %
A04 - pasenie 4,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,2 %
A03 - kosenie 3,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV