Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_003 (562 661,17 m2)

Meno mapovatela

Kružliaková Erika

Dátum monitoringu

1.6.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

sústava rybníkov a štrkovísk

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Stredná 90,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

populácia druhu Hyla arborea nápadne klesá- pravdepodobne kvôli silnému predačnému tlaku chovaných rýb a nevylučuje sa aj možnosť medzidruhovej kompetície s inými dominantnejšími obojživelníkmi, prípadne nepoznaný iný faktor vplýva na kvalitu populácie rosničiek na lokalite. Rok 2017 - zvýšená hladina vody min. o 2m, miestami až o 4m - pod vodou boli aj prístupové cesty k lokalite, trvanie: druhá polovica mája až prvá polovica júna. Po ústupe vody, na brehoch a vo vode pri brehoch uhynuté ryby. Začatie zasypávania južnej kazety. R.2018 - nižšia hladina vody, južná kazeta zasypaná.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Kulík riečny 4 ks D10 - isté hniezdenie
korytnačka písmenková 1 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Labuť hrbozobá (veľká) 2 ks B1 - možné hniezdenie
rosnička zelená 2 ks ADD - dospelý jedinec
Kačica divá 20 ks vizuálne pozorovanie B1 - možné hniezdenie
Brehuľa hnedá 50 ks vizuálne pozorovanie D10 - isté hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy