Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_023 (377 762,43 m2)

Meno mapovatela

Vlasáková Martina

Dátum monitoringu

7.6.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov

Popis

brehový porast obklopený pasienkami s rozptýlenou zeleňou

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 30,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1 ks vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
Hrdlička poľná 5 ks vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
rosnička zelená 3 ks akustický monitoring HLAS - hlasový prejav
kunka žltobruchá 15 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy