Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_005 (16 137,32 m2)

Meno mapovatela

Hrúz Vladimír

Dátum monitoringu

7.5.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

podmáčaná časť poľa, vytvorené periodické vodné plochy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Vysoká 80,00 V-/B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Vysoká 20,00 B-
K01.03 - vysušovanie Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML je podmáčaná, sú vytvorené dostatočné vodné plochy pre rozmnožovanie obojživelníkov. Pri kontrole neboli zistené žiadne dospelé jedince ani larvy obojživelníkov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy