Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_010 (791 311,73 m2)

Meno mapovatela

Balla Miloš

Dátum monitoringu

5.9.2014


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

Vo2, Vo4, Lk11, Lk7, Lk8

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

35,00 % 65,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 70,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

35,00 % 65,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
užovka obojková 2 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
skokan štíhly 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
kunka červenobruchá 50 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
skokan zelený 100 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
skokan ostropyský 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
rosnička zelená 5 ks HLAS - hlasový prejav

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy