Demänovská slatina

Kód územia

SKUEV0061

Výmera územia

1,670 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Demänová

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04527778

Zemepiská dĺžka

19,57916667

Nadmorská výška (m)

Max

665

Priemerná

659

Min

656

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The site is situated in the Demänovka stream alluvium in the territory of Liptovská kotlina Basin. Its western sections are formed by a rich mosaic of shrubby vegetation and wetland communities. Its eastern part is on contrary formed by a systematically managed fen. Site basement is dominated by alluvial loams and gravel loams.

Ciele ochrany

The site represents a unique example of the habitat type 7230 Alkaline fens communities, which is noted for the presence of several protected species of Slovak flora.

Zraniteľnosť

The key threat factors include urban development in the broader surroundings of the site, busy road traffic in the immediate vicinity of the site and sporadically also movement of livestock through its territory to the adjacent grazing grounds.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 40.036 % towns and municipalities - 59.904 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
H - znečistenie  
  hluková záťaž
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carex davalliana, Menyanthes trifoliata, Natrix natrix, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Primula farinosa, Rana temporaria, Salix rosmarinifolia, Triglochin maritima, Triturus alpestris, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 33,3 50,0 16,7 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov